Kompetens

VÅR KOMPETENS

PROJEKTLEDNING

En bra projektledare förstår projektets alla faser och ser helheten såväl som detaljerna. Sapotos projektledare har erfarenhet av analyser och förstudier, kravinsamling och dokumentation, utveckling och implementation, test och validering samt utvärdering och uppföljning.

Sapotos projektledare arbetar med såväl agila som traditionella projektmetoder.

 

Kompetensområden

 

Förstudie

Genomförande

Utvärdering

 

IT-STRATEGI

En seriös konsult utgår alltid ifrån verksamheten, och de behov och mål som eftersträvas bryts ner till mätbara objekt som skall utföras.

Vi ser till att leveranser och produkter håller den kvalitet som kunderna och medarbetarna efterfrågar. Tillsammans med kunden identifierar vi brister och arbetar fram åtgärdsplaner för att nå uppsatta mål.

 

Kompetensområden

 

Förändringsledning

Organisationsförändring

Ledning och styrning

EXPERTIS INOM AFFÄRSSYSTEM

Sapoto har stor erfarenhet av att implementera SAP.

Införande av affärssystem ställer höga krav på organisationen och att kunden vet vad den vill uppnå. Sapoto erbjuder konsulter både för att stödja beställaren och för att hjälpa organisationen med införandet. Med gedingen erfarenhet från tidigare projekt kan Sapotos medarbetare säkerställa att affärssystemen nyttjas på bästa sätt.

 

Kompetensområden

 

Utvärdering och upphandling

Implementering

Förvaltning och vidmakthållande

info@sapoto.se